V tomto projektu jsme připravovali Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, včetně těch závěrečných. Tento projekt byl podpořen a realizován v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.