Cílem projektu je založení, vybudování a zajištění provozu výzkumného a inovačního centra pro Cloud Computing infrastrukturu. Centrum bude zajišťovat vývoj, technologický návrh, konstrukční řešení a přípravu výroby nových serverů a datových úložišť vyvinutých a optimalizovaných specificky pro potřeby nasazení v datovém centru  formou virtualizované vysoce automatizované infrastruktury. V rámci projektu bude vybudován testovací datový sál, multifunkční technická laboratoř, kancelář pro vývojové pracovníky a nezbytné zázemí, vč. skladu.