Tento projekt byl podpořen ve výzvě operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu jsme měli na starosti kompletní přípravu celé Žádosti v systému MS2014+.