Na tomto projektu jsme se podíleli od samotné přípravy a podání Žádosti až po celkovou administraci realizace projektu, což zahrnuje podávání Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci, zpracování výběrového řízení dle Obecných pravidel a další aktivity související s realizací projektu.