Projekt Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování je zaměřen na navázání partnerství mezi jednotlivými partnery a příjemcem grantu, ale také k navázání spolupráce s firmami, které studentům umožní krátkodobou praxi. V rámci projektu je realizována řada workshopů, přednášek ale i odborných praxí, které studentům umožní nahlédnout na pracoviště a získají tak reálnou představu o pracovním prostředí, rozvinou své teoretické znalosti a budou moci využívat technologické vybavení na konkrétním pracovištích.