Správný směr pro začínající podniky – dotační program Technologie

Začali jste podnikat a potřebovali byste podpořit svůj podnikatelský záměr? Tak pojďme spolu zvolit ten správný směr.

Dne 25.11.2019 bude vyhlášena výzva na dotační program Technologie, který spadá do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). To přináší příležitost pro začínající malé podniky (max. 49 zaměstnanců), které vznikly v období od 1.1.2015 – 31.10.2019 (bude upřesněno po vyhlášení výzvy).

 

Žádosti musí být podány od 24.2.2020 do 25.5.2020.

Projekt může získat až 1,5 mil Kč.

Lze čerpat na nákup strojů, vybavení a software.

Míra podpory 45%.

 

Jedná se o nákup dlouhodobého hmotného majetku (3D scannery, tiskárny, servery…) a dlouhodobého nehmotného majetku (patentové licence, software – CAD, PDF…), který může tvořit max 50% rozpočtu projektu.

Tento program je určen pro podniky se zaměřením

    • zpracovatelský průmysl (výrobní sektor)
    • zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami
    • stavebnictví
    • velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
    • informační a komunikační činnost…

Důležité je místo působení podniku. Projekt se může realizovat na celém území České republiky, kromě hlavního města Prahy (podnik může mít v Praze sídlo, ale činnost podnikání musí být na jiné adrese, mimo Prahu).

Sledujte nás, v blízké době podáme bližší informace o výzvě.

Vy, kteří máte zájem o dotaci nebo informace o výzvě, neváhejte a kontaktujte nás. My Vám se vším rádi pomůžeme.