Více jak polovina finančních prostředků na podporu vzdělávání Vašich zaměstnanců je již vyčerpána

V současné době je z  Programu na podporu odborného vzdělávání II. (tzv. POVEZ II) vyčerpána již polovina finančních prostředků. Pro podání Vaší žádosti je již nejvyšší čas. Celkem Úřady práce vyčlenily na podporu vzdělávacích aktivit zaměstnanců společností miliardu korun a to pro následující oblasti:

  1. odborné vzdělávání,
  2. odborná jazyková výuka,
  3. další profesní vzdělávání v neakreditovaných vzdělávacích programech.

V rámci této výzvy bude zaměstnavatelům umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Vzdělávací aktivity mohou být zajištěny:

  1. externím vzdělávacím zařízením,
  2. interními lektory zaměstnavatele.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty,
  • OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců,
  • nestátní neziskové organizace.

Chcete-li se o projektu dozvědět více informací, nebo máte zájem pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese l.rodova@edupro.cz.