Vyhlášena nová výzva – Bikesharing

Dne 19. 9. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu Bikesharing k předkládání žádostí o podporu.

Cílem výzvy je zvýšení využívání cyklistické dopravy doprovázené snížením znečištění ovzduší ve městech pomocí zavádění komplexních systémů sdílení jízdních kol.

CELKOVÁ ALOKACE: 20 000 000 Kč.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

  • Statutární města,
  • Dopravní podniky,
  • Příspěvkové organizace vlastněné statutárním orgánem minimálně z 50 %.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Zavádění a rozšiřování systému sdílení jízdních kol (bikesharing) určených k jejich sezónnímu společnému sdílení na území statutárních měst ČR, a v odůvodněných případech rovněž v přilehlých obcích, skrze podporu nákupu nových jízdních kol, pořízení a instalace stojanů pro parkování jízdních kol, které budou součástí bikesharingu na území vybraného města.

FORMA A VÝŠE PODPORY

  • Minimální výše podpory na 1 projekt činí 250 000 Kč.
  • Maximální výše podpory na 1 projekt činí 5 000 000 Kč.
  • Maximální výše podpory na 1 projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Své projekty můžete podávat až do 31. 1. 2018.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.