Vyhlášena nová výzva – obnovitelné zdroje energie – výzva iii.

Dne 22. 9. 2017 byl zahájen příjem žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do nově vyhlášené výzvy Obnovitelné zdroje energie – Výzva III. Řídícím orgánem pro tento Operační program je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Cílem této výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

ALOKACE VÝZVY: 280 000 000 Kč.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

 • Malé, středí a velké podniky.

PODPORVANÉ AKTIVITY:

 • Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií.
 • Výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice.
 • Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Malé, střední a velké podniky, které se soustředí nebo hodlají soustředit na oblast výroby energie.

MÍRA PODPORY

 • Minimální výše dotace: 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 100 000 000 Kč.
 • Maximální výše na energetický posudek činí 350 000 Kč.
 • Limitní alokace pro každou podporovanou oblast:
 • Oblast vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic – 100 000 000 Kč.
 • Oblast KVET z biomasy – 50 000 000 Kč.
 • Oblast výtopen z biomasy – 50 000 000 Kč.
 • Oblast MVE – 40 000 000 Kč.

Míra podpory činí od 40 % do 80 % v závislosti na jednotlivých aktivitách a typu podniku.

Své projekty můžete podávat až do 28. 2. 2018.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz