Vyhlášena nová výzva – Osvěta čisté mobility

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o podporu do Výzvy s názvem Osvěta čisté mobility.

Cílem Výzvy je zvýšit povědomí obyvatel o problematice čisté mobility a rozvíjet jejich postoje potřebné pro environmentálně odpovědné jednání a chování v souladu s udržitelným rozvojem. Podpořené projekty mají připomenout zejména výhody využívání alternativních pohonů v dopravě, veřejné hromadné dopravy, alternativních možností dopravy včetně cyklistiky a pěší mobility a současně vyzdvihnout přínosy navazujících opatření pro zlepšení ovzduší ve městech.

Celková alokace výzvy: 20 000 000 Kč.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

  • Vyšší územní samosprávní celky.
  • Statutární města.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Projektová příprava.
  • Příprava samotné osvětové činnosti.
  • Realizace osvětové činnosti a související propagace (tištěná média, rozhlas, bannery, obrazové tabule, PR, online webové stránky, sociální sítě,…).

FORMA A VÝŠE PODPORY

  • Maximální výše podpory na 1 projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • V případě statutárních měst:
  • Nad 1 mil. obyvatel: 2 000 000 Kč.
  • Nad 150 tis. obyvatel: 1 500 000 Kč.
  • Ostatní statutární města: 1 000 000 Kč.

 

Své projekty můžete předkládat až do 31. 10. 2019.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz