Vyhlášena nová výzva – potenciál – výzva IV

Dne 20. 7. 2017 bude zahájen příjem žádostí do Operačního programu Podnikání inovace pro konkurenceschopnost do výzvy IV – Potenciál. Řídícím orgánem pro tento Operační program je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dalším cílem je prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst a s tím související rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY: 1 500 000 000 Kč.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky).

MÍRA PODPORY

  • Ve výši 50 % bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Dotace na projekt je poskytována ve výši:

  • Minimálně 2 miliony Kč
  • Maximálně 50 milionů Kč.

Své projekty můžete podávat až do 30. 11. 2017.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linharova@edupro.cz