Vyhlášena nová výzva – Služby infrastruktury – Výzva IV

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásilo dne 4. 9. 2017 výzvu Služby infrastruktury – Výzva IV.

Hlavním cílem této výzvy je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY: 400 000 000 Kč

PODPORVANÉ AKTIVITY

  • Provozování inovační infrastruktury.
  • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
  • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Podnikatelské subjekty.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

  • o.s., s.r.o., k.s., a.s., ústa, družstvo, státní podnik, národní podnik, příspěvková organizace zřízená územním samosprávním celkem, státní příspěvková organizace ze zákona, veřejnoprávní instituce, VŠ (veřejná, státní), veřejná výzkumná instituce, komora (hospodářská, agrární), zájmové sdružení právnických osob, dobrovolný svazek obcí, obec, město, kraj, RHZS, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, odštěpný závod.

MÍRA PODPORY

  • Míra podpory pro podnikatelské subjekty, municipality, obce a kraje činí 50 % způsobilých výdajů.
  • Míra podpory pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (veřejné školy, univerzity) činí 75 % způsobilých výdajů.

MINIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE:

  • 1 – 30 milionů v případě projektů neobsahující stavební práce,
  • 5 – 100 milionů v případě projektů obsahující stavební práce.

Své projekty můžete podávat až do 22. 12. 2017.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz