Vyhlášena nová výzva – výzva IV programu podpory inovace (inovační projekt)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásilo dne 30. 6. 2017 výzvu IV programu Inovace (inovační projekt). Své projekty můžete podávat od 12. 7. 2017.

Hlavním cílem programu a výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým či výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace a zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY: 3 000 000 000 Kč.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Podnikatelské subjekty – zejména malé a střední podniky (MSP)

MÍRA PODPORY

 • Malý podnik 45 %
 • Střední podnik 35 %
 • Velký podnik 25 %

MINIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE: 1 000 000 Kč

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE: 50 000 000 Kč

Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů buď z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím externího financování.

JAKÉ VÝDAJE JE MOŽNÉ PODPOŘIT?

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti,
 • stavby,
 • technologie,
 • software a data,
 • práva k užívání duševního vlastnictví,
 • certifikace produktů,
 • marketingová inovace.

Své projekty můžete podávat až do 12. 11. 2017.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz