Vyhlášena výzva ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Budování a modernizace datových center

Dne 28. 6. 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ministerstvo má pro tuto výzvu připraveno celkem 1 500 000 000 Kč.

Cílem této výzvy je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu, rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Budování a modernizace datových center.

PŘÍJEMCI PODPORY

  • Malé, střední a velké podniky.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

  • Pozemky, stavby.
  • Investice do hmotného a nehmotného majetku.
  • Služby poradců, expertů, studie.
  • Nájemné.
  • Projektová dokumentace.

FORMA A VÝŠE PODPORY

  • Dotace 1 – 150 mil. Kč.

Maximální výše podpory:

Malý podnik Střední podnik Velký podnik
45 % 35 % 25 %

 

Zájemci mohou podávat své projekty až do 31. 5. 2019.

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.