Vyhlášena výzva Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu cestovního ruchu, která cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, rozvoj kvality služeb, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích atd.

V rámci této výzvy lze podávat žádosti do 3 dotačních titulů:

  • Podpora nadregionálních aktivit

Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pěší, cyklo, hippo, vodáckou, vodní atd).

  • Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Cílem této oblasti je podpora podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a zvýšení jejich kvality.

  • Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu. Je podporování zvýšení kvality stávající veřejné infrastruktury.

Podporované oblasti

  • Monitoring návštěvnosti.
  • Navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu.
  • Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo nebo pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky.
  • Úpravy lyžařských běžeckých tratí.
  • Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech.
  • Doprovodní infrastruktura cestovního ruchu v regionu.

Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů z celkového rozpočtu projektu, maximálně však 5 mil. kč

Své projekty můžete podávat pouze do 15. 2. 2019, tak s přípravou žádosti neváhejte.

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.