Vyhlášena výzva Šablony II.

Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky novou výzvu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ŠABLONY II. Ministerstvo má připraveno celkem 6 miliard z fondů EU.

Cílem této výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga nebo chůvu v mateřské škole. Novinkou jsou šablony na realizaci projektových dnů, na podporu ICT výuky nebo na aktivity zapojující do výuky odborníky z praxe.

Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Míra podpory: 100 %

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví podle vzorce:

  • Pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí(žáků x 2 500 Kč)
  • Pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč)

 

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci projektu Šablony I., je možné datum zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě Šablony II. stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy Šablony I.

Do první výzvy Šablony I. se zapojilo 75 % mateřských a základních škol z celé republiky.

Zájemci mohou o peníze žádat od 28. února 2018 do vyčerpání peněz, nejpozději však do 28. června 2019.

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.