Vyhlášena výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Dne 12. 12. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky novou výzvu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ŠABLONY pro SŠ a VOŠ II. Ministerstvo má připraveno celkem 830 milionů z fondů EU.

Cílem této výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného financování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením, podporována je tandemová výuky, nové metody ve výuce, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, aktivity rozvíjející ICT, projektové dny ve škole nebo mimo školu a spoustu dalších aktivit.

Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Míra podpory: 100 %

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví podle vzorce:

  • Pro SŠ a VOŠ min. 200 000 Kč na školu + počet žáků v denním studiu x 2 000 Kč/nebo počet žáků v ostatních formách studia x 500 Kč.
  • Pro školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty: 100 000 Kč na subjekt + (počet žáků x 1 800 Kč).

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. 11. 2019.

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.

Summary
Vyhlášena výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II.
Article Name
Vyhlášena výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II.
Description
Cílem této výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného financování se 100% podporou.
Publisher Name
EDU-PRO Consulting, a.s.
Publisher Logo