Vyhlášena výzva Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 10. 1. 2019 výzvu na podporu zvýšení znalostí, dovedností, kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Celková alokace výzvy je 800 000 000 Kč.

Oprávnění žadatelé

  • Profesní a podnikatelská sdružení – sdružení podniků, zájmová sdružení PO, spolky, Hospodářská a Agrární komora ČR
  • Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací.
  • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Podporované oblasti

  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.
  • Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání a Interní lektor.

Míra podpory

Typ organizace EU podíl Státní rozpočet Příjemce
Spolky, církve a náboženské společnosti, Hospodářská a Agrární komora, svazy a asociace

85 %

15 %

0 %

Zájmová sdružení právnických osob

85 %

0 %

15 %

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 000 000 Kč

Své projekty můžete podávat pouze do 30. 4. 2019, tak s přípravou žádosti neváhejte.

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.

Summary
Vyhlášena výzva Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II.
Article Name
Vyhlášena výzva Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II.
Description
Podpora zvýšení znalostí, dovedností, kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce s minimální podporou 85 %.
Publisher Name
EDU-PRO Consulting, a.s.
Publisher Logo