Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 15. května 2017 3. veřejnou soutěž v programu TRIO týkající se podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na podporu potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé materiály, pokročilé výrobní technologie.

U předkládaných projektů se předpokládá:

 • Zahájení řešení v období od 1. 2018 do 30. 4. 2018.
 • Ukončení řešení nejpozději do 12. 2021.

Délka projektu je maximálně 48 měsíců.

Maximální výše podpory na projekt je 20 milionů Kč.

OPRÁVĚNÍ ŽADATELÉ

 • Podniky (fyzické i právnické osoby), které projekt řeší alespoň s jednou výzkumnou organizací.

Nejvýše se mohou na projektu podílet 3 další účastníci projektu.

MÍRA PODPORY

Intenzita podpory na projekt celkově může dosáhnout nejvýše 80 % celkových uznaných nákladů.

Výzkumné organizace v roli dalších účastníků projektu mohou obdržet až 100 % intenzitu podpory na své nehospodářské činnosti.

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

 • užitný nebo průmyslový vzor,
 • prototyp, funkční vzorek,
 • patent,
 • software,
 • poloprovoz, ověřená technologie.

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

 1. osobní náklady,
 2. náklady na vybavení,
 3. výdaje na služby,
 4. dodatečné režijní náklady.

Návrhy projektu lze podávat do 14. 7. 2017. 

Chcete-li se o projektu dozvědět více informací, nebo máte zájem pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat!