Vyhlášení výzvy na podporu mobility výzkumných pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje dne 28. 6. 2017 výzvu na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků. Tato výzva je vyhlášena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektů mezinárodní mobility je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

Celková alokace: 1 500 000 000 Kč

Minimální délka trvání projektu: 12 měsíců

Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců

Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 6 měsíců a maximálně 24 měsíců.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

  • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVal (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávních celků

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Pracovníci výzkumných organizací

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Příjezdy do ČR

Aktivita č. 1 – Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

Aktivita č. 2 – Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR

  • Výjezdy z ČR

Aktivita č.3 – Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Aktivita č. 4 – Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

  • Pro příjezdy do ČR i výjezdy z ČR

Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka (není možné realizovat samostatně)

Projekty lze podávat do vyčerpání alokace, nejpozději však do 1. 12. 2017.

Pokud se chcete dozvědět více informací, nebo chcete-li pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.