Výzva Aplikace – Clean Sky 2

Dne 1. 12. 2017 vyhlásil řídící orgán operačního programu Podnikání, inovace pro konkurenceschopnost novou výzvu V programu podpory APLIKACE – CLEAN SKY 2. Své projekty do této výzvy můžete podávat od 18. 12. 2017.

CELKOVÁ ALOKACE: 40 000 000 Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Podpořeny budou také projekty, které komplementárně navazují na Work plan Sky Joint Undertaking.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Podnikatelské subjekty.
  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

  • Podnikatelské subjekty, partnerem mohou být podnikatelské subjekty nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace).

FORMA A MÍRA PODPORY

  • Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu musí být minimálně 50 %
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč.

V případě realizace projektu zahrnující účinnou spolupráce mezi členy konsorcia:

Kategorie činnosti Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Průmyslový výzkum 80 % 75 % 65 %
Experimentální vývoj 60 % 50 % 40 %

 

V režimu nezakládající veřejnou podporu:

Kategorie činnosti Podpora nezakládající veřejnou podporu
Organizace pro výzkum a šíření znalostí
Průmyslový výzkum 75 %
Experimentální vývoj 75 %

 

Své projekty můžete podávat až do 30. 4. 2018.

Chcete-li se dozvědět více informací nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz