Výzva č. 59 z Integrovaného regionálního operačního programu: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásilo výzvu s názvem: ,,Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – Integrované projekty IPRÚ (=Integrovaná strategie rozvoje území)“ V rámci této výzvy je možné podpořit stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Výzva je proto zacílena na následující území: České Budějovice, Jihlava, Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín.

Velmi zajímavá je především výše podpory, která může u některých příjemců dosáhnout až 100 %. Žádosti je možné předkládat do 31. 10. 2022. 

V případě Vašeho zájmu o konzultaci v rámci této výzvy či zajímají-li Vás další informace k této výzvě, neváhejte nás kontaktovat.