Výzva I. programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Dne 16. 6. 2017 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu I. programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Tato výzva je vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Celková alokace výzvy: 2 000 000 000 Kč.

Minimální výše dotace: 300 000 Kč.

Maximální výše dotace: 100 000 000 Kč.

PODPOROVANÝMI AKTIVITAMI JSOU:

  • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie

PODPOROVANÝMI AKTIVITAMI NEJSOU:

  • Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.
  • Výzkumné, vývojové a pilotní projekty.
  • Instalace fotovoltaických systémů na bytových domech a veřejných budovách.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Malé a střední podniky.
  • Velké podniky.

Žadatelem mohou být i podniky vlastněné ze 100 % veřejným sektorem.

MÍRA PODPORY

Typ podniku Míra podpory
Malý podnik 80 %
Střední podnik 70 %
Velký podnik 60 %

 

SPECIFIKA A OMEZENÍ

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
  • Jeden ekonomický subjekt může podat maximálně 15 žádostí o podporu.
  • Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 30 000 Kč na úsporu 1GJ.

Své projekty můžete podávat až do 16. 10. 2017.

Pokud se chcete dozvědět více informací, nebo chcete-li pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.