VÝZVA NA ROZVOJ INFRASTRUKTURY POLYFUNKČNÍCH KOMUNITNÍCH CENTER

28. dubna 2017 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu na rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center, ve které je možné podávat žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem této výzvy je podpora vzniku polyfunkčních komunitních center, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jak jednotlivců, tak i komunity jako celku.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • Kraje, organizace zřizované a zakládané kraji.
 • Obce, organizace zřizované a zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve, církevní organizace.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podpora vzniku polyfunkčních komunitních center:

 • Stavby, stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury polyfunkčního komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra.
 • Nákup budov.
 • Vybavení pro zajištění provozu řízení.

Polyfunkční komunitní centra se musí tematicky zaměřovat na více typů aktivit:

 • Minimálně jedna z těchto aktivit:
 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • sociální rehabilitace,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas.
 • Kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby.
 • Environmentální služby a podpora jejich využití.

MÍRA PODPORY

Typ subjektu Evropský fond pro regionální rozvoj Státní rozpočet Příjemce
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace 85 % 5 % 10 %
Organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace 85 % 10 % 5 %

 

Své projekty můžete podávat až do 16. 11. 2017

Chcete-li se o projektu dozvědět více informací nebo máte zájem pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese l.rodova@edupro.cz!