Výzva Operačního programu Zaměstnanost č. 080 – Výzva pro územní správní celky

V průběhu měsíce března bude vypsána výzva operačního programu Zaměstnanost č. 080 – Výzva pro územní správní celky.

Výzva operačního programu Zaměstnanost pro územní samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC)

Program: Operační program Zaměstnanost

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Plánované datum vyhlášení výzvy: březen 2018

Plánované datum ukončení přijetí žádosti o podporu: květen 2018

Finanční alokace: 150 000 000

 

Místo dopadu

Celá ČR vč. Prahy

 

Typ příjemce

Obce a kraje

Asociace a sdružení obcí a krajů

dobrovolné svazky obce

 

Cílová skupina

Obce a kraje a jejich zaměstnanci

Asociace a sdružení obcí a krajů a jejich zaměstnanci

Volení zástupci

Veřejnost

 

Podporované aktivity

Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se na inovací ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 či jiných strategických dokumentech.