Výzva programu ERASMUS+ : Podpora projektů mobility osob a spolupráce

V rámci programu ERASMUS+ jsou aktuálně vypsány dvě velice zajímavé výzvy, a to na podporu:

 • projektů mobilit osob,
 • projektů spolupráce.

A. Projekty mobilit osob jsou dále rozdělen na mobility v rámci školního a odborného vzdělávání. Do projektů školního vzdělávání se mohou zapojit:

 • mateřské, základní a střední školy,
 • konsorcia.

Do projektů odborného vzdělávání se mohou zapojit:

 • školy, instituty a centra poskytující odborné vzdělávání,
 • veřejné nebo soukromé podniky,
 • sociální partneři a další zástupci pracovního života, vč. obchodních komor a profesních organizací,
 • subjekty zabývající se kariérovým a profesním poradenstvím,
 • výzkumná střediska, nadace, neziskové organizace apod.

Projekty lze podávat do 2. února 2017, 12:00 a mohou být zahájeny kdykoliv mezi 1. červnem 2017 a 31. prosincem 2017. 

V rámci školního vzdělávání lze podpořit následující aktivity, které jsou určeny pouze pro zaměstnance:

 • účast na kurzech nebo školeních,
 • stínování,
 • výukový pobyt.

V rámci odborného vzdělávání lze podpořit následující aktivity, které jsou určeny  pro žáky i zaměstnance:

 • stáž v organizaci odborného vzdělávání a přípravy,
 • stáž v podniku,
 • výukové pobyty pracovníků v zahraničí,
 • profesní rozvoj pracovníků.

B. Projekty spolupráce mají za cíl rozvoj, předávání a/nebo zavádění inovativních postupů a podpory spolupráce, vzájemného učení a výměny zkušeností na evropské úrovni. Do těchto projektů se mohou zapojit:

 • mateřské, základní a střední školy,
 • kraje,
 • města,
 • vysoké školy,
 • instituce poskytující odborné vzdělávání,
 • malé, střední a velké podniky,
 • neziskové organizace apod.

Projekty lze podávat do 29. března 2017 a projekt lze zahájit v období od 1. září do 31. prosince 2017. 

Máte-li zájem o více informací či chcete-li pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat !!!