Výzva Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO (,,přírodní zahrady“)

Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu, která je zacílena na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Žádosti lze podávat od 5. září 2017 do 31. ledna 2018.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.
  • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
  • Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Celková alokace: 50 milionů Kč, která bude rozdělena následovně:

  1. Vybudování vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách – 20 milionů Kč.
  2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy – 6 milionů Kč.
  3. Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí – 24 milionů Kč.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

  • Předškolní zařízení – mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin.
  • Základní školy.
  • Příspěvkové organizace působící v oblasti EVVO.
  • Nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Minimální výše dotace na 1 projekt: 50 000 Kč

Maximální výše dotace na 1 projekt: 500 000 Kč.

Výše podpory na 1 projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz