Výzva Šablony II. – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Šablony II – MRR a VRR

Plánované datum vyhlášení výzvy: únor 2018

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: únor 2018

Místo dopadu

 • Celá ČR včetně Prahy

Podporované aktivity

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Podpora inkluzivního vzdělávání.
 • Podpora polytechnického vzdělávání.
 • Podpora ICT.
 • Podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů.
 • Podpora základní gramotnosti.
 • Osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů.

Cílová skupina

 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.
 • Děti, žáci, studenti a rodiče.

Typy příjemců

 • Mateřské, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny, školní kluby, NNO.

Šablony II pro SŠ a VOŠ

Plánované datum vyhlášení výzvy: únor 2018

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: únor 2018

Místo dopadu

 • Celá ČR včetně Prahy

Podporované aktivity

 • Koordinátor spolupráce školy a firem.
 • Tandemová výuka – pedagog SŠ + odborník z praxe, pedagog SŠ + pedagog z jiné SŠ.
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na inkluzi, stáže pedagogů ve firmách.
 • Školní asistent, školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog, asistent učitele cizích jazyků.
 • Technický pracovník.

Cílová skupina

 • Pedagogičtí pracovníci škol.
 • Žáci škol, studenti VOŠ

Typy příjemců

 • Střední školy.
 • Vyšší odborné školy.