Výzva Úspory energie – stále můžete čerpat finanční prostředky z programu podpory Úspor energie

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách či průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, je stále možnost čerpat finanční prostředky na:

 • modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů,
 • zavádění a modernizaci systémů měření a regulace,
 • modernizaci, rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • realizaci opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 • instalaci kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu.

VELIKOST PROJEKTU:

 • 500 000,- Kč – 250 000 000,- Kč

Maximální výše na energetický posudek činí 350 000,- Kč.

OPRÁVNĚNÝMI ŽADATELI JSOU:

 • malé a střední podniky,
 • velké podniky.

MÍRA FINANCOVÁNÍ

Míra podpory u projektu:

Malý podnik Střední podnik Velký podnik
do 50 % způsobilých výdajů do 40 % způsobilých výdajů do 30 % způsobilých výdajů

 

Míra podpory na náklady na energetický posudek a projektovou dokumentaci:

Malý podnik Střední podnik Velký podnik
do 50 % způsobilých výdajů do 40 % způsobilých výdajů do 30 % způsobilých výdajů

 

Své projekty můžete podávat až do 30. 3. 2018.

Chcete-li se o projektu dozvědět více informací, nebo máte zájem pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat!