Výzva z OP Zaměstnanost podpoří efektivitu veřejné správy

Dnes byla vypsána velmi zajímavá výzva z operačního programu Zaměstnanost, která podpoří efektivitu veřejné správy. Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:

 1. Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.
 2. Profesionalizace veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Konkrétní podporované aktivity jsou následující:

 • Podpora řízení kvality;
 • Podpora tvorby strategických rozvojových dokumentů;
 • Podpora procesního řízení v organizaci;
 • Realizace vzdělávacích programů s cílem zlepšení rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.

Projekty lze podávat od 22. března do 15. června 2017. Míra podpory činí 95 % a oprávněnými žadateli této výzvy jsou:

 • obce,
 • kraje,
 • asociace a sdružení obcí a krajů,
 • dobrovolné svazky obcí apod.

Obecně jsou pro tyto výzvy povoleny následující způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady
 • Cestovné náhrady,
 • Nákup zařízení nebo vybavení,
 • Nákup služeb (zpracování analýz, studií a průzkumů),
 • Lektorské služby,
 • Školení a kurzy,
 • Vytvoření publikací, školících materiálů nebo manuálů,
 • Pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou (učebny apod.)

Více informací k samotné výzvě naleznete zde. V případě, že je pro Vás výzva zajímavá, či chcete-li se o výzvě dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu l.kucera@edupro.cz.