Podle posledního harmonogramu Operačního programu Zaměstnanost bude výzva vyhlášená již v polovině března. Žádosti bude možné podávat pouze do poloviny května.

Leden Únor Březen Duben Květen

Nenechávejte přípravu žádosti na poslední chvíli a zafinancujte si další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Podporované je vzdělávání poskytované v oblasti

  • IT
  • jazyků
  • měkkých dovedností
  • odborných dovedností

Cílovou skupinou vzdělávacích kurzů jsou zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Ale pozor – výjimku tvoří osoby zaměstnané na dohodu o provedení práce, na které se tento dotační program nevztahuje.

Velmi rádi zodpovíme i Vaše další dotazy.