‹ Zpět na zajímavosti

Trend

Zajímavosti

16/12/2020

Program TREND – oznámení termínu vyhlášení podprogramu „Nováčci“

Očekávané vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu TREND, podprogramu 2 – Nováčci je plánováno na 10. března 2021 Technologickou agenturou ČR.

Program TREND je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 

O podporu v podprogramu 2 – Nováčci budou moci žádat především ty podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.

Tato 4. veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 2 – Nováčci se bude lišit od předchozí veřejné soutěže vyhlášené v podprogramu Nováčci, v několika klíčových parametrech, na které samozřejmě upozorníme po vyhlášení programu.  

Sledujte naše výzvy a dozvíte se potřebné informace včas. V případě nějakých dotazů nás neváhejte kontaktovat.