O nás

Jsme poradenská společnost zaměřující se především na dotační poradenství. Mimo tuto oblast se věnujeme sestavování business plánů pro začínající podniky nebo organizačnímu zajištění akcí na klíč. Zakládáme si především na osobním přístupu. Nechceme se podílet pouze na přípravě projektů, zajímá nás především realizace. Rádi vidíme výstupy naší práce v praxi.

O nás

Jakým oblastem se věnujeme

Zaměřujeme se na podporu rozvoje měst, modernizaci veřejné správy za použití chytrých technologií a v neposlední řadě rozvoj Smart City. Obrátit se na nás mohou i malé a střední firmy, které chtějí zlepšit své IT procesy, digitalizovat procesy ve firmě se zaměřením na Industry 4.0. Velké zkušenosti máme v oblasti školství nebo zdravotnictví.

Díky velmi rozmanitému ekosystému, jehož jsme součástí, Vám zprostředkujeme kontakty s tuzemskými i zahraničními partnery, pomůžeme Vám s přípravou a realizací širokého portfolia projektů a aktivit. Spolupracujeme s partnery z akademické, veřejné, ale i soukromé sféry.

Zkušenosti s programy

Jsme schopni připravit projektové záměry do následujících dotačních titulů:

 • Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
  Investiční program určený pro malé a střední firmy
 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  Investiční program určený pro školská zařízení a veřejné organizace (města, muzea)
 • Operační program Zaměstnanost (OP Z)
  Neinvestiční program určený pro veřejné instituce, neziskové organizace
 • Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)
  Program určený pro vzdělávací instituce
 • TAČR
  Programy Technologické agentury ČR podporující vědu a výzkum
 • Národní dotace
  Dotace vypisované jednotlivými ministerstvy určené jak pro soukromý, tak veřejný sektor.
 • Mezinárodní programy
  Přeshraniční spolupráce, Nadnárodní spolupráce, Horizon 2020, Norské fondy
 • Dotační programy Úřadu práce
  Programy na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců

Reference našich klientů

Jarmila Zedníková

“Díky spolupráci s EDU-PRO se nám podařilo úspěšně zrealizovat projekt Norských fondů a zlepšit tak podmínky, které nabízíme našim pacientům.”

Jarmila Zedníková
Psychiatrická nemocnice Písek

Bc. Martin Šťastný

“Děkuji za celkově výbornou, věcnou, rychlou a profesionální spolupráci. Jsem rád, že jsme se pro spolupráci s Vámi rozhodli.”

Bc. Martin Šťastný
Vedoucí Odboru dotací a investic, město Dačice

Bc. Jana Dufková

“Spolupráce s firmou EDU-PRO Consulting probíhala na velmi vysoké úrovni, bez nejmenších problémů. Při realizaci projektu Ve školce s novými vědomostmi jsem byla vždy s předstihem informována o  dalších krocích a požadovaných podkladech a v současné době dále spolupracujeme na přípravě Šablon II.”

Bc. Jana Dufková
ředitelka školy, MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka

Jiří Fuchs

“EDU-PRO je kvalitním partnerem našich projektů týkajících se vzdělávání a celkově podpory inovativních produktů.”

Jiří Fuchs
Statutární zástupce, CTIT

Ing. Petr Krejčí

“S firmou EDU-PRO Consulting, a.s. jsme navázali exkluzivní partnerství v oblasti projektového managementu již před mnoha lety. Díky naší intenzivní spolupráci jsme dokázali připravit a zrealizovat  projekty z oblastí ICT, vzdělávání a životního prostředí. Naším aktuálním úspěchem je schválená žádost o modernizaci našeho datového centra.”

Ing. Petr Krejčí
CEO, Technologické centrum Písek s.r.o.

Maminky

“Projekt se mi líbil, byla to skvělá příležitost k rozšíření znalostí na rodičovské dovolené. V projektu jsem se seznámila s novými lidmi a naučila se spoustu užitečných věcí.”

Maminky
absolventky projektu Maminky, i IT pomáhá

Veronika Volfová

“Služby společnosti EDU-PRO Consulting a.s. jsou na profesionální úrovni, zpracování projektové žádosti či odborné konzultace k projektu jsou samozřejmostí. Díky tomu úspěšně realizujeme naše tuzemské i zahraniční projekty. Těším se na další spolupráci!”

Veronika Volfová
statutární zástupce TSI Písek, z.s.

Vít Král

Spolupráci se společností EDU-PRO bych popsal slovy Henryho Forda, která zcela jasně popisuje vše a v různých fázích:
„Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“

Vít Král
hlavní koordinátor projektu Živé Milevsko

Naši partneři