Dotace od A do Z

Jsme připraveni se postarat o váš projektový záměr od A do Z. Ke svým zákazníkům přistupujeme vždy individuálně a snažíme se co nejvíce snížit administrativní zátěž.

Dotace od A do Z

Konzultace nápadů a projektových záměrů

Je velmi důležité si důkladně promyslet všechny potenciální cíle, které by mohly vést ke zvýšení konkurenceschopnosti a na základě nich stanovit ten nejlepší projektový záměr.

Představení dotačních titulů a forem financování

Představíme aktuální dotační tituly a společně zjistíme, do které výzvy je projektový záměr vhodný. V případě, že jste soukromým subjektem, zhodnotíme finanční zdraví Vaší společnosti.

Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci

Na základě podkladů a vaší vize zpracujeme Studii proveditelnosti a další povinné a nepovinné přílohy. Samozřejmostí je podání žádosti v požadovaných systémech (MS 2014+, ISTA, CEDR, eMS).

Management projektu během celé realizace

Po schválení dotace vás provedeme celou realizací projektu a budeme dohlížet na to, aby vše bylo realizováno podle dotačních pravidel a podmínek. Zpracujeme všechny zprávy o realizaci a žádosti o platbu vztahující se k jednotlivým etapám realizace. V případě, že potřebujete v projektu cokoliv změnit, připravíme žádost o změnu. Nedílnou součástí je kontrola harmonogramu, finančních toků a dodržování publicity projektu. Komunikaci s řídícími orgány nechte také na nás.

Zpracování zpráv o udržitelnosti

Po ukončení realizace projektu se postaráme i o zpracování zpráv o udržitelnosti projektu.

Domluvte si konzultaci a společnými silami dovedeme váš projektový záměr do cíle.