‹ Zpět na aktuální výzvy

Aktuální výzvy

13/06/2024

Dotace na vzdělávání – Digi pro firmu

Vzdělávání v oblasti digitálních dovedností: Vyhlášená výzva určená na vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0.

Důležité informace výzvy:

 • 1. 4. 2024 – 30. 9. 2025
 • Podpora na úhradu nákladů za účast osoby na dalším profesním vzdělávání (výuka 60 minut)
 • Podpora na úhradu osobních nákladů zaměstnavatele za účast zaměstnance na vzdělávání
 • Vzdělávání prezenční i distanční formou

Dotaci můžete využít na:

Příspěvek na vzdělávání

 • Příspěvek na úhradu nákladů za účast osoby na vzdělávání ve výši 263,98 Kč / osobohodinu v maximální výši 80 hod na jednoho účastníka. Celkem můžete tedy za jednu osobu získat 21 118 Kč při splnění minimálně 80% účasti.

Mzdový příspěvek

 • Příspěvek na refundaci osobních nákladů zaměstnavatele za účast osoby na vzdělávání ve výši 272,13 Kč / osobohodinu. Celkem tedy můžete získat za jednu osobu mzdový příspěvek ve výši 21 770 Kč.

Podporované aktivityVzdělávání v oblasti digitálních dovedností

 • Rozvoj digitálních dovedností v oblasti IT
 • Vzdělávání vedoucí k rozvoji obsluhy, tvorbě či správy software, počítačů, sítí, IT zařízení

Podporované aktivity – Vzdělávání v oblasti Průmyslu 4.0.

 • vzdělávání, které souvisí s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a využíváním autonomních systémů a umělé inteligence
 • vzdělávání zaměřené na získání specifických či nepřenositelných digitálních kompetencí, jako např. schopnost obsluhovat či programovat výrobní stroje přímo ve výrobě

Pro koho je výzva určena

 • pro firmy, spolky, neziskovky, obce, kraje, OSVČ – pro všechny kromě škol
 • nelze podpořit zaměstnance pracující na Dohodu o provedení práce

Podmínky výzvy

 • 1 hodina výuky = 60 minut
 • trvání vzdělávací aktivity minimálně 20 hod
 • účastník musí splnit alespoň 80% výuky

Pokud vás výzva zaujala, neváhejte se nám ozvat. Pomůžeme vám žádost připravit.