‹ Zpět na aktuální výzvy

Aktuální výzvy

14/03/2024

Energetické úspory ve veřejných budovách

Dotace na snížení energetické náročnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře. Výzva bude vyhlášena již 1. dubna 2024, příjem žádostí je průběžný až do 3. 3. 2025.

Základní podmínky:

  • zvýšení energetické účinnosti gastroprovozů (např. školských, sociálních, zdravotnických zařízení)
  • při realizaci musí dojít k úspoře min. 30% primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu
  • podpora 50%
  • v rámci projektu musí být zaveden systém energetického managementu