‹ Zpět na aktuální výzvy

Aktuální výzvy

10/03/2021

Šablony III – mimo hlavní město Praha

Cílem této výzvy z programu OP VVV je především rozvoj mateřských a základních škol, a to formou zjednodušených projektů – tzv. šablon. Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.


Zahájení přijmu žádostí: 31. 3. 2020
Ukončení přijmu žádostí: 29. 06. 2021


Souběžná realizace projektů ze Šablon II a III

Kvůli mimořádné situaci a možnému prodloužení realizace projektů z II. vlny šablon může dojít k částečné souběžné realizaci projektů ze Šablon II a III. Ta je možná za podmínky, že nebudou v projektech souběžně realizovány stejné aktivity.

Podporované aktivity

Povinné aktivity (pro mateřské i základní školy):

 • Projektový den ve výuce
 • Šablona dle výsledků dotazníkového šetření

Další volitelné aktivity:

 • Personální šablony: školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, chůva a školní kariérový poradce.
 • Vzdělávání pedagogů: tandemová výuka, sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv a nová šablona zahraničních stáží.
 • Projektový den mimo školu, kluby pro žáky, doučování, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči.

Podpora ICT vzdělávání:

 • Cílem šablony je zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií včetně možnosti nákupu tabletů či notebooků a jejich dlouhodobé využití ve výuce.
 • Šablona obsahuje několik variant podle délky realizace – škola obdrží finanční prostředky na realizaci šablony a nákup zařízení v takové výši, jak dlouho plánuje aktivitu realizovat.
 • Stejně jako v Šablonách II platí podmínka podpory minimálně 10 žáků a pořízení minimálně 10 mobilních zařízení.
 • Aktivitu je možné zvolit až do hodnoty dosahující poloviny maximální výše finanční podpory pro daný subjekt.

Forma a výše podpory

 • Alokace této výzvy: 3 mld. Kč
  • Méně rozvinuté regiony: 2 730 000 000 Kč.
  • Více rozvinuté regiony: 270 000 000 Kč.
 • Minimální výše výdajů: 100 000 Kč.
 • Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč). Zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele.

Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %.

Máte zájem o finanční podporu pro Vaší mateřskou či základní školu? Obraťte se na nás, s těmito projekty máme bohaté zkušenosti a rádi pomůžeme i Vám. Neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese m.markova@edupro.cz.