‹ Zpět na aktuální výzvy

Aktuální výzvy

31/05/2021

POTENCIÁL – VIII. Výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 27. 5. 2021 VIII. Výzvu Potenciál v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tato výzva je zaměřena na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Důležité informace vyhlášené výzvy:

  • Příjem žádostí o podporu: 14. 6. 2021 – 26. 8. 2021.
  • Předpokládaná výše podpory až do 50%.
  • Dotace na projekt 2 – 50 mil. Kč.
  • Druh výzvy: kolová.

Mezi podporované aktivity výzvy patří:

  • Pořízení strojů, zařízení, HW, sítí, práv duševního vlastnictví či dalšího potřebného výzkumného vybavení
  • Pořízení pozemků či budov

Kdo může žádat:

  • Výzva je určena převážně malým a středním podnikům,
  • dále pak na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu, resp. na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a malým a středním podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.
  • Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

V případě vašeho zájmu o podporu nebo jen konzultaci v rámci programu Potenciál nás neváhejte kontaktovat. My jsme tady pro vás a rádi vám se vším pomůžeme nebo poradíme.