‹ Zpět na zajímavosti

Zajímavosti

09/03/2021

Finanční podpory na nákup ventilátorů a další zdravotnické techniky

Ve druhé polovině března 2021 bude možné podat žádosti do investičního programu ReactEU, který je určen pro oblast zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU.

Velká část finančních prostředků tak směřuje do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, rozvoje a modernizace nemocnic a dalších pracovišť, které pečují o nejzranitelnější pacienty. Konkrétní parametry ještě nejsou finální, zveřejněny však již byly avíza ke třem konkrétním výzvám ve zdravotnictví.  Jedná se o 100% dotaci.

Výzva č. 96 – určena pro složky integrovaného záchranného systému

Výzva podporuje odolnost, vybavenost a připravenost základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Základní parametry výzvy:

 • očekávaná alokace až 3,5 mld. Kč
 • min. výše dotace 1 mil. Kč, max. výše dotace 1,3 mld. Kč
 • oprávněnými žadateli budou např. hasičské záchranné sbory krajů, krajská ředitelství Policie ČR nebo organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS
 • podporovanou aktivitou bude předně posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky

Výzva č. 97 – určena pro zdravotnické záchranné služby krajů

Výzva podporuje odolnost, vybavenost a připravenost základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Základní parametry výzvy:

 • očekávaná alokace až 850 mil. Kč
 • min. výše dotace 1 mil. Kč, max. výše dotace 95 mil. Kč
 • oprávněnými žadateli budou kraje a zdravotnické záchranné služby krajů
 • podporovanou aktivitou bude předně posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky

Výzva č. 98 – určena pro nemocnice

Výzva podporuje rozvoj a modernizaci pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště.

Základní parametry výzvy:

 • očekávaná alokace až 10 mld. Kč
 • min. výše dotace 20 mil. Kč, max. výše dotace 500 mil. Kč
 • oprávněnými žadateli budou poskytovatelé lůžkové péče v rámci urgentního příjmu
 • způsobilými výdaji budou stavební práce (i údržba), pořízení investic ve formě dlouhodobého majetku (zdravotní technika jako jsou plicní ventilátory apod.), výdaje na instruktáž personálu spojená s pořizovanou technikou, spotřební materiál pro danou techniku i další vybavení (např. nábytek atp.)

Výzva č. 99 – určena pro sociální služby ve zdravotnictví

Výzva podporuje rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty.

Základní parametry výzvy:

 • očekávaná alokace 6,9 mld. Kč
 • min. výše dotace 20 mil. Kč, max. výše dotace 250 mil. Kč na projekt (1 žadatel může získat až 350 mil. Kč)
 • oprávněnými žadateli budou poskytovatelé péče o nejvíce ohrožené skupiny pacientů, tedy nejen nemocnice, ale i třeba centra duševního zdraví a diakonie či charity poskytující následnou péči, ať už rehabilitační, ventilační či další
 • způsobilými výdaji budou stavební práce (i údržba), pořízení investic ve formě dlouhodobého majetku (zdravotní technika jako jsou plicní ventilátory, mobilní RTG, transportní vozíky a lůžka apod.), výdaje na instruktáž personálu spojená s pořizovanou technikou, spotřební materiál pro danou techniku i další vybavení (např. nábytek atp.)

Výzva č. 100 – určena převážně pro laboratoře

Výzva podporuje zvýšení připravenosti zapojených do řešení hrozeb (laboratoře).

Základní parametry výzvy:

 • očekávaná alokace 2 mld. Kč
 • min. výše dotace 20 mil. Kč, max. výše dotace 250 mil. Kč na projekt (1 žadatel může získat až 350 mil. Kč)
 • oprávněnými žadateli budou poskytovatelé lůžkové péče v rámci urgentního příjmu (UP) 1 podle určeného seznamu, poskytovatelé lůžkové zdravotní péče v oboru infekční lékařství (cca 28 poskytovatelů dle seznamu ČLS JEP) a krajské hygienické stanice
 • způsobilými výdaji budou stavební práce (i údržba), pořízení investic ve formě dlouhodobého majetku (zdravotní technika jako jsou plicní ventilátory apod.), výdaje na instruktáž personálu spojená s pořizovanou technikou, spotřební materiál pro danou techniku i další vybavení (např. nábytek atp.)

Jedná se o avíza výzvy, tzn. může dojít ještě k dílčím změnám v jednotlivých výzvách. My pro vás tyto změny sledujeme. Jedná se o průběžnou výzvu, proto neváhejte s přípravou žádosti. Štěstí přeje připraveným.