‹ Zpět na zajímavosti

OP TAK

Zajímavosti

08/02/2021

Nové programové období – OP TAK (2021 – 2027)

Dosavadní Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude v novém programovém období nahrazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu, které bude i nadále řídícím orgánem, pracuje na přípravě nové struktury programu.

 1. Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
  SC 1.1. Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.
  SC 1.2. Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády.
  SC 1.3. Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání.
 2. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MPS
  SC 2.1. Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP.
 3. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
  SC 3.1. Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti.
  SC 3.2. Podpora energie z obnovitelných zdrojů.
  SC 3.3. Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni.
  SC 3.4. Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění.
 4. Efektivnější nakládání se zdroji
  SC 4.1. Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám.
  SC 4.2. Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
 5. Rozvoj digitální infrastruktury
  SC 5.1. Zvýšení digitálního propojení
 6. Technická pomoc

Výzvy nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost se začnou vyhlašovat od 2. poloviny roku 2021.