‹ Zpět na zajímavosti

Zajímavosti

02/11/2021

Miliarda na START-UPY

Technologická inkubace je nový projekt, který podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsáním smlouvy s agenturou CzechInvest. Tento projekt bude financován z programu The Country for the Future a je na něj připravena 1 miliarda korun. Za 5 let je v plánu podpořit 250 inovativních technologických start-upů. Začínající podnik by mohl získat až 5 milionů korun. Technologická inkubace bude zaměřena na 7 klíčových oblastí.

Klíčové oblasti Technologické inkubace:

  • mobilita budoucnosti
  • umělá inteligence a IT
  • kreativní průmysly
  • udržitelnost a ekoinovace
  • kosmické technologie
  • jaderná a částicová fyzika
  • chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie, kybernetické bezpečnosti aj.

Pro start-upy tedy pro začínající podniky nejsou připraveny jen finanční prostředky, ale také tzv. Inkubační balíček, který představuje rozdíl mezi inkubací a klasickou dotací. Se začínající firmou bude (po dobu max. dvou let) pracovat tým expertů, který jí pomůže nejen s jejím vstupem na trh a financemi, ale také s marketingovými i právními službami. Klíčovou oblastí poradenství a mentoringu přitom budou konkrétní technologie.
Technologická inkubace bude vedena v jednotlivých tematických inkubátorech, tzv. BICech (Business Incubation Centre), kde budou právě v inkubační době start-upy získávat své know-how. Součástí některých ze sedmi inkubátorů je navíc hub, díky kterému se mohou setkávat stakeholdeři z velkých i malých podniků, akademické sféry, státní správy, krajů, měst a obcí. Právě huby cílí k rozvoji konkrétních oborů a k propojování začínajících podniků s uvedenými subjekty. Spojení soukromé i akademické sféry umožní inkubovaným firmám využívat vyspělou technologickou infrastrukturu.
Také vznikne prostor pro soukromý sektor – na základě poptávky firem bude možné podpořit konkrétní produkty, které na trhu chybí. Technologická inkubace má tedy za cíl posílit vazby mezi vědou a podnikáním, díky kterým vzniknou řešení, využívané nejen partnerskými firmami.

Zdroj: www.komoraplus.cz