‹ Zpět na zajímavosti

Zajímavosti

08/11/2021

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov od 3 001 – 10 000 obyvatel

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo pro obce další kolo dotací na na rekonstrukce a přestavby veřejných budov pro obce od 3 001 do 10 000 obyvatel. Touto dotační příležitostí mohou obce obnovit či zrekonstruovat obecní veřejné budovy, které jsou využívané veřejností a jejich provoz je plně hrazen z obecních rozpočtů.

Důležité informace výzvy:

 • Příjem žádostí do 17. 12. 2021,
 • míra podpory je maximálně 70 %,
 • maximální výše podpory 20 mil. Kč.

Dotaci můžete využít na:

 • Přestavba
 • Přístavba
 • Vnitřní rekonstrukce či modernizace
 • Zateplení obvodových stěn, střechy, výměny oken a dveří, rekonstrukce střech a střešního pláště, rekonstrukce fasády
 • Výměny kotle včetně otopné soustavy

Dotaci NEmůžete využít na:

 • Nová výstavba
 • Nákup či výkup nemovitosti
 • Obnova, rekonstrukce či modernizace po živelní pohromě
 • Parkové, sadové a zahradní úpravy
 • Přístupové cesty
 • Obnova prostor určených k bydlení nebo ubytování
 • Odstraňování bariér při vstupech a výstupech budov

Podporované aktivity:

 • rekonstrukce a modernizace kulturních domů, obecních úřadů, knihoven, školních budov či multifunkčních domů,
 • přístavby a přestavby výše zmíněných veřejných budov.

Dotační titul nepodporuje veřejné stavby typu – hasičské zbrojnice, zázemí technických služeb, sakrální stavby, informační centra, obřadní či výstavní síně, budovy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (DDM, ZUŠ, klubovny apod.).

Kdo může žádat:

 • obce s 3 001 – 10 000 obyvateli,

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, platný k datu podání žádosti o dotaci.

Výše dotace:

 • maximální výše podpory činí 70 % způsobilých výdajů.
 • maximální dotace je až 20 000 000 Kč.
 • minimální částka, o kterou lze žádat je 500 000 Kč.

Plánujete rekonstrukci ve vaší obci? Využijte této dotační výzvy, a tím se stanou vaše plány skutečností. Obraťte se na nás a my vám rádi pomůžeme podat žádost o dotaci nebo i s její administrací.