‹ Zpět na zajímavosti

Zajímavosti

07/04/2021

Moře myšlenek

„Moře myšlenek“ je nová kniha, která byla vydána 30. března 2021. Je výjimečná tím, že podává dvojí pohled na problematiku chytrých měst. Zásluhu na této ojedinělosti mají autoři – profesor Miroslav Svítek za vědeckou sféru a člověk denní praxe Vít Král, kteří popisují v každé kapitole své pohledy na pojetí SMART aktivit. Jedná se o příklad zajímavé spolupráce, která může být inspirací pro mnohé z nás.

Spolupráce ve SMART světě.

Naše společnost se dlouhodobě zaměřuje na podporu rozvoje měst, modernizaci veřejné správy za použití chytrých technologií a tedy i rozvoje Smart City. Kniha „Moře myšlenek“ je i pro nás velkou inspirací, jak docílit potřebné propojenosti nejen státní správy a veřejné samosprávy, odborných a vědeckých institucí, ale také firemního prostředí, obyvatel měst a obcí.

Jsme nesmírně hrdí na to, že kniha mohla vzniknout i díky naší finanční podpoře. Rádi se staneme součástí realizace i vaší vize!