‹ Zpět na zajímavosti

Zajímavosti

29/03/2021

Založit START-UP během pandemie? Ano!

Pojmem start-up označujeme nově vznikající projekt či začínající podnik, který je inovační a má velký potenciál růstu. V současné době je používán předně pro různé technologické projekty do 5 let od svého vzniku. Zároveň jsou start-upy bohužel také rizikové, protože na rozjezd potřebují nejen dobré vedení, ale i dostatečný kapitál na překonání tzv. údolí smrti – období, kdy firma ještě není v zisku. Někdy se také ukáže, že produkt na trhu není potřeba a většina start-upů proto v Česku existuje méně než tři roky.

Co dělat, aby můj start-up patřil mezi úspěšné?

Recept na úspěch start-upu vypadá jednoduše. Důležitý je kvalitní tým, chytře definovaný cíl a hlavně příprava, jejímž základem je co nejpodrobněji zpracovaný podnikatelský plán (běžně více než 30 stran) s poctivě vytvořenými analýzami situace na trhu, marketingovým a hlavně finančním plánem, který připraví jak na optimistickou, tak i realistickou a pesimistickou variantu.

Existuje celá řada širších platforem, které mohou start-upistům s rozvojem podnikání (pokud je základní myšlenka životaschopná) významně pomoci. Jde o pestrou paletu aktivit od mentoringu, konzultací dotačních možností až po networking, díky kterému mohou začínající podnikatelé najít potenciální obchodní partnery, investory nebo využít finanční podpory začínající podnikatele. Aktuálně v Česku navíc působí přibližně 60 podnikatelských inkubátorů a není proto divu, že jen 14% start-upů si potřebné finance zajišťuje prostřednictvím bankovního úvěru.

Peníze na start-up fungují často jinak než klasické dotace.

Start-upy mohou být financovány prostřednictvím venture kapitálových fondů, soukromých investorů či crowdfundingu (např. hithit kampaně). Podporu lze získat i od státu, zejména skrze agenturuCzechInvestči Evropský investiční fond (EIF). 

Dále lze samozřejmě využít dotací – krajských, národních i evropských. Většinu peněz z EU fondů má stát předem přidělenou a sám je formou dotací rozdělí mezi firmy, univerzity či obce. Ale ostatní peníze na vědu a technologie jsou v celoevropském košíku, kdy o ně inovátoři a právě i start-upy z celé EU se svými projekty soutěží. Je to tak přeneseně „Liga mistrů“, kdy se v oblasti EU inovací a výzkumu dokáží prosadit jen ti nejlepší, protože ani nejsou stanoveny národní podíly prostředků z EU fondů. ČR v této oblasti zatím nevyniká, i když se to snaží změnit třeba inovační centra.

Už zmíněná agentura CzechInvest nabízí hned tři druhy programů podpory pro start-upy: starter (pro lokální záležitosti), accelerator (umožňuje vyjet do zahraničí a navázat kontakty) a demo (ten podporuje krátké výjezdy např. na kongresy, veletrhy, apod.).

Jak může pomoci EDU-PRO Consulting?

I my v roce 2014 začínali jako start-up s vizí, že propojíme vzdělávání (EDUcation) s projektovým řízením (PROjects), pomůžeme druhým realizovat jejich vize. To znamená asistovat při sestavování byznys plánu tak, aby skutečně byl objektivní a realistický (finančně i po marketingové stránce), najít vhodné způsoby financování a být celou dobu k ruce jako cenný přítel na telefonu. V tomto ohledu se nám daří a můžeme se pochlubit třeba spoluprací s firmou TCPRO poskytující cloudové řešení, které může optimalizovat náklady na IT, což jistě i start-upy ocení. V Písku například vzniká specializovaná multimediální digilaboratoř na podporu neformálních vzdělávacích aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií. A to jsou jen dva ze široké škály našich projektů.

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, můžete počítat:

  • s velmi individuálním přístupem,
  • s možností konzultovat podnikatelský záměr s dlouholetými profesionály z oblasti marketingu, ekonomiky podniků, dotačního managementu i řízení lidských zdrojů,
  • s objektivitou, protože naším cílem je Váš reálný úspěch, nikoliv zisk ze zakázky.

Pojďme společně naplnit Vaše vize!