‹ Zpět na zajímavosti

Zajímavosti

19/05/2021

Připravte se na digitalizaci svého podniku

Nepropásněte svou jedinečnou příležitost využít plánované výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou je ICT a sdílené služby – Digitální podnik. Cílem této výzvy je podpora pořízení digitálních technologií za účelem zlepšení výrobních, skladovacích a dalších procesů v podniku. Podporována je automatizace, digitalizace dat, efektivnější propojení a řízení vnitropodnikových procesů.

Důležité informace plánované výzvy:

  • Předpokládané vyhlášení výzvy 28. 06. 2021.
  • Předpokládaný příjem žádostí od 02. 09. 2021 – do 11. 10. 2021.
  • Předpokládaná výše podpory až do 45%.
  • Dotace na projekt 0,5 – 30 mil. Kč.

Mezi podporované aktivity výzvy patří především:

  • Nákup nevýrobních technologií (senzory, teplota, inteligentní dohledové systémy, softwarové nástroje pro programátory, softwarové licence apod.)
  • Logistické a skladové technologie (robotická přeprava, robotické uklízení, RFID technologie, čtečky QR kódů, rozpoznání obrazu pomocí neuronových sítí, NFC technologie apod.)
  • Vnitropodniková konektivita (aktivní a pasivní prvky)
  • Kybernetická bezpečnost (systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů, zabezpečení, služby poradců, expertů apod.)
  • ERP, operační systémy a další základní kancelářské software a hardware

Kdo může žádat:

  • Malé a střední podniky

EDU-PRO se postará o zpracování žádosti o dotaci pro Váš projekt. Zároveň pomůže i s technickým řešením Vaší vize. Nenechte si proto ujít poslední možnost získání mimořádných prostředků pro rozvoj Vaší firmy. Jedná se o průběžnou výzvu, žádosti se tedy hodnotí podle pořadí, ve kterém byly doručeny. Začněte s přípravou již nyní.