‹ Zpět na zajímavosti

Zajímavosti

09/07/2021

Národní plán obnovy

Na národní plán obnovy půjde 200 mld. Kč s tím, že cca 172 mld. Kč má být z grantů Evropské unie a 28 mld. Kč z národních zdrojů. Vláda chce investovat především do obnovy ekonomiky, která se dostala do krize díky koronavirové pandemii. Nepropásněte šanci získat dotaci na svůj projekt.

Cíl národního plánu obnovy:

Hlavním cílem Národního plánu obnovy je podpora oživení a odolnosti tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií COVID-19. Finance z fondu mají zmírnit dopady krize, podpořit provádění reforem a veřejných investic a tím přispět k obnově růstu hospodářství a tvorbě pracovních míst. 

Rozdělení financí do 6 pilířů:

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

Alokace do jednotlivých pilířů plánu jsou následující:

  • Digitální tranformace: 28 329 mil. Kč
  • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice: 90 726 mil. Kč
  • Vzdělávání a trh práce: 41 006 mil. Kč
  • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19: 11 691 mil. Kč
  • Výzkum, vývoj a inovace: 13 200 mil. Kč
  • Zdraví a odolnost obyvatelstva: 14 950 mil. Kč

EDU-PRO Consulting se primárně zaměřuje na pilíře, kterými jsou Digitální tranformace (více informací ZDE), Vzdělávání a trh práce a Výzkum, vývoj a inovace. V rámci těchto pilířů Vám rádi pomůžeme nejen získat dotaci pro Váš projekt, ale také budeme rádi součástí při jeho realizaci. Bližší informace o aktuálních výzvách naleznete ZDE.