‹ Zpět na zajímavosti

Zajímavosti

23/07/2021

TAČR – Novinky v TRENDU

Již v září tohoto roku se můžeme těšit na novou výzvu v programu TREND pod Technologickou agenturou ČR, ve které bude navýšena alokace. Navýšení bude výrazné, a to z 1 miliardy Kč na 3 miliardy Kč.

Výhody programu TREND:

Navýšení alokace eliminuje nízkou úspěšnost na získání finanční podpory, která vznikala na základě obrovského zájmu tohoto programu. TREND je jeden z nejžádanějších dotačních programů díky předfinancováním, vysoké míry podpory a také díky dostupnosti pro pražské firmy.

Program TREND lze využít na:

  • na mzdy VaV pracovníků
  • na materiál pro stavbu prototypu
  • na nové technologie aj.

Podprogram „Technologičtí lídři“ – vyhlášení výzvy 09/2021

Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo výzkumné organizace (pokud budou spolupracovat s podnikem) z celé ČR včetně Prahy, které již mají zkušenosti s výzkumem či vývojem, a to buď na základě vlastní činností nebo s pomocí výzkumné organizace (externě nákupem výzkumně-vývojových služeb).

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory se omezuje na 40 mil. Kč na 1 projekt (1 žadatel = 1 projekt), 
  • míra podpory na projekt činí až 70 % způsobilých nákladů,
  • výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nekomerční činnosti.

Neváhejte nás kontaktovat a domluvíme se na konzultaci ohledně Vaší žádosti. Podrobné informace ohledně výzvy podprogramu „Technologičtí lídři“ zveřejníme po jejím vyhlášení.