‹ Zpět na nezařazené

Nezařazené

23/11/2021

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Tato dotace, která je čerpána z Národního plánu obnovy a je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Důležité informace výzvy:

 • Příjem žádostí do 01. 01. 2022 – 30. 06. 2023
 • Výše podpory 100%
 • Max. výše 10 000 000 Kč

Dotaci můžete využít na:

 • Dotace se vztahuje na rekonstrukci včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.
 • Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body.

Podporované aktivity:

Mezi podporované aktivity patří rekonstrukce veřejného osvětlení příprava kabeláže pro dobíjecí body. Konkrétně lze dotaci čerpat na:

 • kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí,
 • kabeláž pro dobíjecí body,
 • nástavce, výložníky,
 • prvky „smart city“,
 • prvky „smart lighting“,
 • revize elektro,
 • rozvaděč včetně elektro-výzbroje,
 • stožáry vč. základů,
 • svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem (ČSN EN 13201),
 • svorkovnice,
 • TDI,
 • výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro dobíjecí body, náklady na plošiny),
 • výdaje na seřízení řídících prvků,
 • výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu).

Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Kdo může žádat:

 • Města a obce (mimo území národních parků)
 • Organizace vlastněná ze 100 % městem nebo obcí (mimo území národních parků)

Výše dotace:

Rekonstrukce veřejného osvětlení

 • 4 mil. Kč pro obce/města a společnost 100% vlastněnou obcí do 10 000 obyvatel.
 • 10 mil. Kč pro obce/města a společnost 100% vlastněnou obcí nad 10 000 obyvatel.

Podpora přípravy pro dobíjecí stanice

 • 25 tis. Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod.
 • Max. počet dobíjecích bodů na projekt je 50.
 • Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do pěti let od získání dotace.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou kWh.

Podmínky získání dotace

 • Úspora primární elektrické energie min. 30%.
 • Náhradní teplota chromatičnosti Tc menší nebo rovna 2700 K (teplý odstín/teplá bílá – nažloutlý či naoranžovělý odstín).
 • Parametry osvětlení řešených úseků musí splnit požadavky ČSN EN 13201 a nesmí být překročeny o více než 30%.
 • Parametry rušivého světla musí splňovat požadavky ČSN EN 12464-2.