‹ Zpět na aktuální výzvy

Aktuální výzvy

31/05/2021

APLIKACE – IX. Výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 28. 5. 2021 IX. Výzvu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tato výzva je zaměřena na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Důležité informace výzvy:

 • Předpokládaný příjem žádostí od 06. 06. 2021 – do 1. 09. 2021.
 • Předpokládaná výše podpory až do 70%.
 • Druh výzvy: kolová.

Na co můžete dotaci využít:

 • Osobní náklady – zejména mzdové náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního personálu nezbytného pro účely projektu;
 • Náklady smluvního výzkumu
 • Vybrané provozní náklady – zejména materiál
 • Nástroje, přístroje a vybavení pouze formou odpisů po dobu, kdy byly využity pro účely realizace projektu;
 • Neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
 • Náklady na poradenské služby, které využijete pouze pro účely projektu
 • Náklady na ostatní režie související s projektem

Výše dotace:

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci až 50 mil. Kč (případně až 100 mil. Kč za předpokladu tzv. účinné spolupráce)
 • Podíl aktivit podnikatelských aktivit na celkových způsobilých výdajích projektu musí být minimálně 50 %

Procentuální výše podpory pro projekty průmyslového výzkumu:

 • Malé podniky – až 70 % (až 80 % v případě účinné spolupráce)
 • Střední podniky – až 60 % (až 75 % v případě účinné spolupráce)
 • Velké podniky – až 50 % (až 65 % v případě účinné spolupráce)

Procentuální výše podpory pro projekty experimentálního vývoje:

 • Malé podniky – až 45 % (až 60 % v případě účinné spolupráce)
 • Střední podniky – až 35 % (až 50 % v případě účinné spolupráce)
 • Velké podniky – až 25 % (až 40 % v případě účinné spolupráce)

Kdo může žádat:

 • Malý, střední i velký podnik
 • Program Aplikace je určen pro podniky všech velikostí, organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014).
 • Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

V případě vašeho zájmu o podporu nebo jen konzultaci v rámci programu Aplikace nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám se vším pomůžeme nebo poradíme.