‹ Zpět na aktuální výzvy

Aktuální výzvy

01/06/2021

INOVACE – Inovační projekt – IX. Výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 28. 5. 2021 IX. Výzvu Inovace – Inovační projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tato výzva je zaměřena na Inovace uvedené do přímé výroby, které jste buď vyvinuli vlastním vývojem a výzkumem nebo jste k těmto inovacím získali práva od jiného subjektu, který daný produkt vyvinul.

Důležité informace výzvy:

 • Předpokládaný příjem žádostí od 15. 06. 2021 – do 30. 08. 2021.
 • Předpokládaná výše podpory až do 45%.
 • Dotace na projekt 1 – 75 mil. Kč.
 • Druh výzvy: kolová

Mezi podporované aktivity patří:

 • Produktová inovace – zajistí navýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • Procesní inovace – vede ke zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • Organizační inovace – přinese zavedení nových metod firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby
 • Marketingová inovace – zaručí zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů

Kdo může žádat:

 • Malé a střední podniky
 • Velké podniky v případě splnění kódu intervence 065, tzn. že projekt bude bezprostředně zaměřen na životní prostředí (nízkouhlíkové hospodářství, odolnost vůči změnám klimatu apod.)

Výše dotace:

Dotace 1-75 mil. Kč

 • Malé podniky až 45 %
 • Střední podniky až 35 %
 • Velké podniky až 25 %

Využijte jedinečné šance, jak získat dotaci na pořízení potřebného vybavení, které vám zajistí výrobu inovačních produktů vašeho výzkumu nebo vývoje. V případě vašeho zájmu o podporu nebo jen konzultaci v rámci programu Inovace nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám se vším pomůžeme nebo poradíme.